Arkitektkontoret grundades 2002 och arbetar för företag, privata samt offentliga beställare

Från arbete på arkitektkontor sedan 1989 finns en lång erfarenhet av hela processen från skisser vidare till myndighetskontakter, projektering och byggskeden.

Projekt genomförs även i samarbete med underkonsulter. Projektgruppen anpassas och skalas i förhållande till respektive projekt.

 

Anders Borres Arkitekt MSA ... cv
I väntan på att ett nytt kontor färdigställs.
Bergsmarksvägen 10 (tillfällig adress i väntan på att nytt kontor färdigställs)
112 66 Stockholm

 

telefon ....-.. . 08 - 559 25 159
mobiltelefon ..070 - 899 64 63
e-post.--.,,,,,,,,.anders.borres@borres.se....