Befintlig villa kompletterades med ett vardagsrum i direkt kontakt med grönskan.

Beställare: Privat

Projekt : 2009 - 2011

VillaW_fotomont1 uteplats
Om- och tillbyggnad villa i Trångsund