Huset från Enskedes glansdagar behövde ytterliggare två sovrum. Då det branta taket medgav utrymme på vinden studerades ny trapplösning. Bygglov söktes för nya fönster i fasader och takfall.

I samband med studier av ny trapplösning studerades även ny fast inredning under och kring ny trappa.

Beställare: Privat

Projekt : 2005

Vindsombyggnad Enskede, i hus av riksintresse