En i Stockholms centralstation tillfälligt uppställd TV studio.

Studion utformades som ett abstrakt glasrum med tonvikt på TV kamerans utblickar i den omgivande centralstationen men med centrum på konstverken och de medverkande personerna i och utanför studion.

Programmserien spelades in augusti - september 2002 och sändes på Sveriges television vid ett flertal tillfällen under följande år.

Beställare: Moderna Museet

År: 2002

Moderna SVT