Utställningen gjordes som en traditionell hängning för att visa teckningar och collage. Grunden är ett spel med perspektiv gråskalor och överlagringar där målet i samråd med museum och konstnär var att ge besökaren flera betraktelseavstånd till verken.

Utställningen var öppen under juli - september 2005 på Moderna Musset i Stockholm.

Beställare: Moderna Museet

År: 2005

 

 

plan

Jockum Nordström 'en pinne i skogen / a stick in the wood' på Moderna Museet