Familjegården står inför ett nytt användande och underhållet har en längre tid varit bristfälligt. Om- och tillbyggnadsprocessen är planerad som ett mycket långsiktigt projekt, först med tanke på när allt är färdigställt å andra sidan med tanke på att allt skall vara beständigt och tåligt.

Initialt startas nu om- och tillbyggnad av lillstugan.

Beställare: Privat

Pågående projekt : 2004 -

Dalagård utanför Leksand